APPSORBENT

KULLANDIĞINIZ ABSORBAN ÇEVREYE DUYARLIMI?

 

 

İşletmenizde kullandığınız yağ ve yakıt absorbanlarının özellikleri hakkında bilginiz varmı.? Sizler işletmenizde  absorban olarak hangi ürünü kullanıyorsuz.?

Genel anlamda Türkiye’de absorban denildiği zaman mahalle arasındaki  araç yağı değiştiren bir işletme de, çok büyük uluşlararası bir firma da  talaş ,kum vb. tarzında ucuz ancak gerek performans gerekse de çevre güvenliği açısından  verimi olmayan ürünler kullanıyorlar.Konumuz biyolojik olarak parçalanabilen İçerisinde bakteri barındıran  organik absorbanlar.

Biyolojik toz absorbanlar,özellikle organik ve yenilenebilir ürünler olduğu için,doğa da tekrar parçalanabilirler,içlerine alıp hapsettikleri hidrokarbon ve türevlerini çevreye zarar vermeden hızlı bir şekilde emerek hem tam bir kuruluk sağlarlar , gerek atık miktarının azaltılması gerekse de doğaya verdiği katkı anlamında da çok önemli bir görevi yerine getirirler. Absorban bünyesindeki bakteriler içlerine aldıkları hidrokarbonu uygun şartlar sonrası yapısal olarak bozup biyolojik olarak parçalamaya başlar ve ortaya çıkan atık artık bir hidrokarbon değildir zamanla bu atık parçalanabilir ve doğaya zararsız maddelere dönüşür.

Peki ortaya çıkan atık miktarı açısından far varmıdır?Biyolojik absorbanlar da ortaya çıkan atık miktarı diğer talaş kum vb atıklardan katbe kat daha az miktardadır yani hidrokarbon kirliliğini biyolojik absorbanla temizledikten sonraki atık miktarı,  talaş ve kum ile topladığınız atık miktarından , gerek ağırlık olarak gerek hacim olarak çok daha azdır,buda işletmelerin atık bertaraf maliyetlerini çok azaltır.

Peki çevreye verdiği zararlar açısından biyolojik absorbanlar ile diğer absorbanlar arasında fark varmıdır?

Evet biyolojik absorban ile zemindeki,sudaki topraktaki kirliliği temizlediğiniz zaman geriye atık kalmaz ve oluşan toplanan kirlilik artık absorban içindedir ve bunu tekrar hidrokarbon olarak geri doğaya vermez buda çevre yasalarına göre uyumlu ve genel anlamda çevre dostu bir sonuç ortaya çıkarmaktadır,özellikle Avrupa ve Amerika’da zeminde klasik talaş,kum vb. Absorbanları kullanmak yasak çünkü bu absorbanlar doğaya zarar veren ,gerek atık bertarafı açısından gerekse de atık miktarı ve doğaya bulaş açısından çok sakıncalı durumlar oluşturmaktadır.Önceden Türkiye’de üretilen biyolojik absorban olmadığı için  büyük, kurumsal, uluslararası bazı firmalar haricinde  bir çok işletme yurt dışından temin edilen ,çok pahalıya malolan bu ürünleri  tercih etmiyorlardı,ancak günümüzde ülkemizde yerli ve Türk patentli çok ekonomik   Organik absorban üretilmeye başlandı ve önemli olan çevre bilinci gelişmiş uluslararası firmalar bu ürünleri kullanmaya başladı ve bu duyarlılıga sahip,çevre politikalarına önem veren diğer firmalarda geçiş için bu tercihi yapacaklardır diye düşünüyoruz,çünkü  uluslararası yaptırımlara tabi ve karbon ayak izini azaltma hedefleri olan firmalar  ,Avrupa yeşil mutabakatı,  sıfır atık,iklim anlaşmaları gibi kural ve yaptırımlar kapsamında bu ürünleri kullanmak zorunda kalacaklardır.

Ama asıl mesele ,hiç bir yaptırıma gerek olmadan çevre bilinci gelişmiş bütün firmaların ,devlet kurumlarının,belediyelerin herhangi bir yağ ve yakıt döküntüsü ve kirliliğinde zeminlere, toprağa ,yollara gelişi güzel kirliliği emsin diye toprak,talaş vb madde atmayıp bu amaçla  biyolojik absorbanları tercih edebilmesidir, böylelikle daha yeşil bir gelecek için çok iyi adımlar atılmış olunacaktır.Zamanla tüm bu süreçlerde yeşile saygı çerçevesinde tüm uygulamalarında, iş süreçlerinde bu değişimi yapan kurum, kuruluş sektörler diğerlerinden çok daha ileri noktalarda Dünya’ya entegre olmuş fark yaratan işletmeler olacaklardır..

Daha yeşil bir gelecek için..