APPSORBENT

PARİS İKLİM ANLAŞMASI

Dünya’da tarihe yön veren bir dizi milletler arası anlaşmalar, kritik konularda mutabakatlar hepimizin bildiği bir konu. Tarih birçok anlaşma ile doludur. Ekonomik, sosyal, askeri ve diğer konularda bu anlaşmaları duymuşuzdur şüphesiz. Ancak Paris iklim anlaşması tarihte son yıllarda imzalanan birçok anlaşmadan önemi ve top yekûn Dünyamızı ilgilendiren özellikleri dolayısı ile oldukça ciddi önem statüsüne sahiptir.

Peki, nedir Paris İklim anlaşması?

Paris İklim anlaşması Birleşmiş milletler iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi (UNFCCC)kapsamı içerisinde 2015 yılında 191 ülkenin taraf olduğu ve 2016 yılında yürürlüğe giren küresel bir anlaşmadır. Bu anlaşma adından da anlaşılacağı üzere gezegenimizin karşı karşıya kaldığı iklim sorunları ve çevresel sorunları kapsıyor.

Dünyamız her geçen yıl tehlikeli sıcaklık artışları yaşamaya başlamaktadır, bu anlaşmanın amacıda işte bu sıcaklık artışını sınırlamayı, karbon emisyonlarını kısa ve daha uzun vadede azaltmayı, sera gazı salınımını minimum seviyelerde tutmayı amaçlamaktadır. Dolayısı ile bu anlaşma yer küremizde tüm canlı popülasyonunu ilgilendiren bir özelliğe sahiptir.

Anlaşmadaki en önemli nokta Emisyonları azaltarak tüm Dünya’da sıcaklık artışını 1.5 derecelerde sınırlı tutmak, bunu yapmak için en önemli noktada karbon ayak izimizi azaltarak karbon emisyon seviyelerini düşük seviyelerde tutmaktır.

Paris İklim anlaşmasını imzalayan bir ülke için bu imzayı atmak yeterlimidir? Tabi ki hayır, bu anlaşmaya taraf olmak demek her aşamada anlaşmanın getirdiği yükümlülükleri tüm kuruluşlar, şirketler ve tüm insanlık olarak yerine getirmek demektir. Devletler başta kendi iş süreç ve uygulamalarında gereksede kontrolündeki tüm kurum ve kuruluşlarda, özel sektörde süreci kontrol etmeli ve denetlemeli çok büyük yaptırımlar koymalıdır. Aksi halde her karbon salınımına sebep olan işletme, kuruluş ve taraf kontrolsüz şekilde hareket edecek ve bunun sonucunda asla anlaşmanın amacına ulaşılamayacaktır.

Tüm toplum,özel veya devlet kuruluşları her alanda çevre bilinci ile hareket etmeli ve bunun sonuçlarını denetlemelidir.Bunun sonucunda yerküremizin korunması için önemli başarılar elde edebiliriz.