APPSORBENT

YOLLARIMIZ ÇEVRECİMİ?

Yollarımız çevrecimi ?

Diyeceksiniz yollar nasıl çevreci olur?

Bildiğiniz gibi her yıl yollarımızda  binlerce ölümlü yada maddi hasarlı  trafik kazaları yaşanıyor.İşte çevre olayı bu noktada başlıyor bu kazalar sonucunda araçlardan öyle veya böyle mutlaka yollara yakıt veya motor yağı akmakta ve yolun yüzeyini kaplayıp diğer araçlar için ölümcül sonuçlar doğurabilecek yeni kazalara yol açabilmektedir ve ikinci önemli nokta ise burada yola akan bu hidrokarbon eğer tam olarak yoldan temizlenmez ise çevreye oldukça zararlı bir durum ortaya çıkarmaktadır.

Türkiye’de bu temizlik için gerek belediyeler gereksede karayolları asfalta  oluşan bu yağ ve yakıt kirliliğinin üzerine direkt kum veya talaş tarzı emici amaçlı maddeleri atmaktadırlar,ancak bu maddeler asla tam olarak yoldaki bu kirliliği temizleyememektedir ve sonrasında bu kirlilik diğer araçların lastikleri ile başka alanlara taşınıp daha tehlikeli sonuçlara yol açmaktadır.. Ayrıca tam olarak temizlenemeyen bu hidrokarbon kalıntıları yağmur suları ile denizlere,göllere,yer altı sularına karışmaktadır.Bilindiği gibi 1 litre atık yağ, bir milyon litre temiz suyu kullanılamaz hale getirmektedir,dolayısı ile bu kirliliğin çevreye nekadar büyük bir zarar vereceğini tahmin edebilirsiniz.İşte bu sebebi le Avrupa ve Amerika’da yollara özel organik absorbanlar haricinde kum ,talaş vb  emici amaçlı maddeleri serpmek yasaktır.

Ancak ülkemizde hala bu uygulamaya geçilmemiştir ve her yıl milyonlarca metre küp  temiz su bu sebeb ile kullanılamaz hale gelmektedir.

Gerek iklim kırizi gerek karbon salınımı azaltımı hedefleri doğrultusunda bu uygulamalara dikkat etmemek son derece tezat bir durum ortaya çıkarmaktadır.

Umarım yakın zamanda daha fazla çevreye zararı oluşturmadan biran önce yollarımızda organik doğaya zararsız absorbanlar  kullanılmaya başlanır ,bu ürünler hem yollarda tam kuruluk sağlar,kalıntı bırakmaz hemde çevreye hiçbir zararı yoktur.

Çevre duyarlı yarınlara…