APPSORBENT

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ.

Yapılan yeni araştırmalar,tüm Dünya’da küresel ısınmanın sanayi devrimi öncesi seviyesindeki değerlerinin 2 derece üzerine çıkması halinde ,bir milyara yakın insanın ölümcül seviyelerde sıcaklık sorunları ile karşı karşıya kalacağını gösteriyor.Buna tüm Dünya’da ısı stresi deniyor.Isı stresi, ısı ve nemin tehlikeli şekilde birlikte artması demektir.Tabiki aynı zamanda böyle bir düşüşün gerçekleşmesi demek tüm doğanın,canlıların,tüm doğal yaşamın olumsuz etkilenmesi demek.

Peki buna ne sebeb oluyor?Gezegenimizdeki yer alan atmosfer tabakası tıpkı bir seraymış gibi çalışır,Güneşten gelen ısı ve ışıkların yarıya yakını yer yüzüne  yansır,yani Atmosfer sera gazı denilen metan,su buharı,ozon vb gazlar sayesinde güneş ışınlarının bir kısmı tekrar yerküreye gönderilir, adeta bir yorgan görevi gören bu sera gazları sayesinde yerküredeki sıcaklık insan,hayvan ve diğer canlı, bitki ,organizma vb.için yaşanabilecek düzey olan+15 derece ye ulaşmasını sağlar ,eğer bu sera gazları olmasaidi yerkürenin sıcaklığı -18 derecelere ulaşacak ve  canlılar için yaşanamaz seviyelere gelecekti.işte bu etkiye sera gazı etkisi deniyor.

Sanayi devrimi sonrası Atmosfer’de oluşan bu gazların miktarında önemli derece artış görülmeye başlanmıştır. Bunun en önemli sebeblerinin başında fosil yakıtların  kullanılması gelmektedir.(Kömür,petrol türevi yakıtlar,doğalgaz)

Bu oranlar   Kömür-%43, Petrol ve hidrokarbonlar-%36,Doğalgaz-%20 şeklindedir.

Sera gazındaki bu artışlar sonucunda Yerküre nasıl etkileniyor buna nasıl tepki veriyor?  (İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ)

Kuraklıklar,seller,şiddetli kasırgalar,orman yangınları,okyanus ve deniz suyu seviyelerindeki önemli artışlar,buzulların erimesi gibi bir dizi oldukça önemli, olumsuz etkiler ortaya çıkmaya başlamaktadır.Ve bu durumdan tüm ekosistem olumsuz şekilde etkilenmektedir.

Gerek Dünya’da gereksede Türkiye’de İklim değişikliğinin ve bunun yansıması olan olumsuz durumların önüne geçilmesi için, cidi,bilinçli ve sonuç odaklı çalışmaların derhal yapılmaya başlanması gerekli,her Endüstri kuruluşu,her birey üzerine düşen önemli görevleri ivedilikle yerine getirmeli ve önlemlerini almalı,Sıfır atık,atıkların yerinde bertaraf edilmesi,atık miktarının azaltılması yer küredeki tüm katı atık,hidrokarbon vb atıkların uygun organik bir şekilde ,doğaya zarar vermeden temizlenmesi,absorbe edilmesi,yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi gibi çok önemli bir dizi önlemlerin ivedilikle yürürlüğe konulması gerekli.